I resekostnaden ingår både kostnad för bil och vår tid som vi tillbringar där.

Åsa utgår från Nysätra utanför Örsundsbro och Anna-Lena utgår från Tillinge utanför Enköping.

Alla priser är inkusive moms, kostnad för material tillkommer.

Beskrivning Pris
Kostnad för bil inkl restid 125:-/mil
Undersökning munhåla inkl sedering 1200:-
Korrigering/behandling enkel 300:-
Korrigering/behandling medel 500:-
Korrigering/behandling avancerad 700:-
Vargtand 500:-/st
Timtaxa vid mer komplicerade åtgärder 1250:-
Vaccination influensa 400:-
Vaccination Influensa/stelkramp 440:-
Vaccination Botulism 500:-
Vaccination Virusabort 500:-
Kastration stående hingst 3200:-
Besiktning inkl böjprov samt munhåleundersökning på sederad häst 2600:-
Besiktning föl/unghäst 1200:-