Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR

 

Som registrerad kund hos Veterinär hästtandvård i Mälardalen lagras dina personuppgifter (namn, adress, personnummer, telefonnummer, mail-adress) i vårt journalsystem. I och med att du bokar/nyttjar tjänster hos oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter.

 

Ändamålen för lagring av dessa uppgifter är att:

 

  • Kunna journalföra ditt/dina djurs veterinärbesök och konsultationer.
  • Hantera kontakt med försäkringsbolag, laboratorium och andra veterinärkliniker angående ditt/dina djur.
  • Hantera e-recept.
  • Tillhandahålla information om rekommenderad förebyggande vård (t ex vaccinationspåminnelser).
  • Tillhandahålla information om erbjudanden från Veterinär hästtandvård i Mälardalen.
  • Hantera fakturering/betalning av besök samt bokföring.
  • Lämna uppgifter på uppdrag av statlig myndighet.

 

Då vår verksamhet omfattas av journallagen åligger det oss att lagra journaluppgifter i minst 5 år. Då våra patienter förhoppningsvis blir betydligt äldre spar vi uppgifterna längre. De kan även komma att utgöra underlag för smittspårning och forskning. Vår verksamhet omfattas även av bokföringslagen som kräver att uppgifter sparas i 7 år. Om du efter 7 år önskar att dina uppgifter avregistreras eller anonymiseras är du välkommen att kontakta oss.

 

Lagrade personuppgifter hanteras enbart av Veterinär hästtandvård i Mälardalen (personuppgiftsansvariga) samt av personuppgiftsbiträde för bokföring.

 

Gällande marknadsföring används personuppgifterna enbart för information/marknadsföring  av Veterinär hästtandvård i Mälardalen och lämnas ej ut till tredje part.

 

Mer information om den nya dataskyddsförordningen finns på Datainspektionens hemsida.