I resekostnaden ingår både kostnad för bil och vår tid som vi tillbringar där.

Åsa utgår från Nysätra utanför Örsundsbro och Anna-Lena utgår från Tillinge utanför Enköping.

Alla priser är inkusive moms, kostnad för material tillkommer.

Beskrivning Pris
Kostnad för bil inkl restid 125:-/mil
Undersökning munhåla inkl sedering 1300:-
Korrigering/behandling enkel 300:-
Korrigering/behandling medel 500:-
Korrigering/behandling avancerad 700:-
Vargtand 500:-/st
Timtaxa vid mer komplicerade åtgärder 1250:-
Vaccination influensa 460:-
Vaccination influensa och stelkramp 500:-
Vaccination botulism 580:-
Vaccination botulism i samband med influensa vaccination 480:-
Vaccination virusabort 500:-