I resekostnaden ingår både kostnad för bil och vår tid som vi tillbringar där.

Åsa utgår från Nysätra utanför Örsundsbro och Anna-Lena utgår från Tillinge utanför Enköping.

Alla priser är inkusive moms, kostnad för material tillkommer.

Beskrivning Pris
Kostnad för bil inkl restid 150:-/mil
Undersökning munhåla inkl sedering 1500:-
Korrigering/behandling enkel 300:-
Korrigering/behandling medel 500:-
Korrigering/behandling avancerad 700:-
Vargtand 500:-/st
Timtaxa vid mer komplicerade åtgärder 1875:-
Vaccination influensa 560:-
Vaccination influensa och stelkramp 600:-
Vaccination botulism 750:-
Vaccination botulism i samband med influensa vaccination 525:-
Vaccination virusabort 660:-
Vid samtliga besök tillkommer en grundavgift enligt följande:
Vid munhåleundersökning 500 kr, denna avgift delas på antalet hästar som undersöks, minsta
avgift är dock 100 kr/ häst.
Övriga besök 100 kr/ häst.